Бум искать

решебник Букварь (первоклассник) 1 класс Вашуленко Интернет онлайн

 Найменування: Букварь
Автор издания профессор цього підручника: Вашуленко Н.С., І. Н. Лапшина
Мова цього підручника: Російський
Видавець друку: Видавничий дiм «Освiта»
Рік публикації: 2012
Підручник у форматі: PDF
Тип: Книга (електронний посібник)
Сторінок в підручнику: 157
Урок Урок предмета: Букварь
Клас: 1
Читати gdzmy.ru Интернет онлайн:

   Сучасна поезія досить сильно відрізняється від класичної, і саме тому для аналізу поетичних текстів часто використовуються ті теорії і методи, які увійшли в філологічну науку в останні десятиліття і які дозволяють розглядати сучасну поезію в більш адекватному теоретичному контексті. Ці теорії та методи також дозволяють по-новому подивитися на класичну поезію і побачити, як вона пов'язана з сучасними по етичними текстами.

Букварь 1 класс Вашуленко

   У центрі уваги авторів перебуває те, що специфічно саме для віршованої мови і при цьому може бути використано для аналізу сучасних поетичних текстів. Саме тому в підручнику не розглядається проблематропов (перш за все метафори і метонімії), які, звичайно, мають найширше розповсюдження в поезії, але при цьому можуть зустрічатися і в будь-яких інших типах мовлення і повинні бути предметом вивчення риторики або логічного аналізу мови. Тим більше що аналіз метафор і метонімій часто веде не до кращого розуміння поетичного тексту, а до його збіднення і спрощення.

   Підручник складається з 24 глав, кожна з яких формулює определеннуюпроблему ( «Хто говорить в поезії?», «Структура поетичного тексту», «Літературний процес і літературне життя» і т. Д.). Глави діляться на кілька розділів, в кожному з яких представлений теоретичний матеріал, проілюстрований численними прикладами. У тексті розділів, як правило, не міститься докладного розбору окремих віршів, а наведено лише частковий аналіз, пов'язаний з обговорюваним питанням. Однак одна з основних цілей підручника - зробити повний аналіз можливим, іпоетому приклади таких розборів будуть з'являтися на сайті підручника (gdzmy.ru).

Букварь 1 класс Вашуленко

   Сайт підручника (gdzmy.ru) містить велику кількість додаткових матеріалів, яким не знайшлося місця в паперовій версії: пополняемую хрестоматію віршів для аналізу, завдання для учнів, рекомендації для викладачів, інформацію про поетів минулого і сьогодення і т. Д.

   В кінці кожного розділу наводяться кілька віршів, які ілюструють його зміст (під рубрикою «Читаємо і розмірковуємо»). У розташуванні цих віршів ми також відмовляємося від хронологічної послідовності: спочатку наводяться ті вірші, що ілюструють найбільш загальні і важливі положення розділу (незалежно від часу їх написання); потім слідують ті, аналіз яких вимагає не тільки знання матеріалу цього розділу, а й попередніх. У найбільш складних і проблемних случаяхстіхі з цієї рубрики можуть згадуватися і частково розбиратися також в основному тексті підручника.

   Цю книгу можна використовувати як цілком, так і по частинах в довільному порядку - як підручник і як хрестоматію. Крім того, завдання побудовані таким чином, що вірш, прикріплене до одного розділу, може використовуватися для розбору в іншому розділі, завдяки чому учні та викладачі можуть не раз возвращатьсяк одним і тим же текстів, розглядаючи їх під різним кутом. Таку можливість забезпечують перехресні посилання.

   Ми налаштовані дружньо до нашого читача і тому намагаємося пояснювати складні явища зрозумілим, простим і живою мовою. Особливу увагу приділено термінології: так, часом складна і нечітка літературознавча термінологія (наприклад, що стосується різних типів ліричного героя) не відтворюється тих випадках, якщо не знаходить підтвердження в нашому матеріалі. Підручник не перевантажений непотрібними термінами, але в той же час в ньому вводяться деякі сучасні поняття.

Букварь 1 класс Вашуленко

   Робота над підручником велася під егідою Центру лінгвістичних досліджень світової поезії (Інститут мовознавства РАН). При створенні підручника ми враховували досвід наших попередників, перш за все, М. Л. Гаспарова, В. Е. Холшевнікова, Н. А. Богомолова, Н. Л. Лейдерман і М. Н. Липовецького, К. М. Поліванова і Е. С. Абелюк. У той же час вони пропонують способи аналізу лише частково використовуються в цьому підручнику.

   Цей підручник - плід колективної праці, при цьому розділи

решебник Букварь (первоклассник) 1 класс Вашуленко Интернет онлайн